[1]
Tymicki, K. 2021. Wykorzystanie teorii klas społecznych do analizy zachowań i postaw związanych z prokreacją i rolami płci. Studia Demograficzne. 180, 2 (Dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/SD.2021.2.1.