[1]
Wrotek, M. 2021. Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw. Studia Demograficzne. 180, 2 (Dec. 2021). DOI:https://doi.org/10.33119/SD.2021.2.2.