[1]
Prezydium KND PAN 2022. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Studia Demograficzne. 180, 2 (Jan. 2022).