[1]
Prezydium KND PAN 2022. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk o poselskim projekcie ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii przygotowanym przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Studia Demograficzne. 180, 2 (Jan. 2022).