(1)
Wnuk, A. Pomiar Rektangularyzacji Krzywej przeżycia – Stan Wiedzy I Analiza wyników. SD 2019, 27-61.