(1)
Matusik, S.; Pietrzak, M. B.; Wilk, J. Ekonomiczno-społeczne Uwarunkowania Migracji wewnętrznych W Polsce W świetle Metody Drzew Klasyfikacyjnych . SD 2012, 3-28.