(1)
Wilk, J.; Bartłomowicz, T. Wielowymiarowa Analiza Zmian Demograficznych W Polsce W świetle Koncepcji zrównoważonego Rozwoju . SD 2012, 55-86.