(1)
Abramowska-Kmon, A. X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 Listopada 2012 Warszawa. SD 2012, 97-99.