(1)
Wróblewska, W. Zgony możliwe Do uniknięcia – Opis Koncepcji Oraz Wyniki Analizy Dla Polski . SD 2012, 129-151.