(1)
Wojciechowska, U.; Didkowska, J.; Koćmiel, A. Nowotwory złośliwe W Polsce Jako Problem Zdrowia Publicznego. SD 2012, 153-166.