(1)
Tymicki, K. Wykorzystanie Teorii Klas społecznych Do Analizy Zachowań I Postaw związanych Z Prokreacją I Rolami płci. SD 2021, 180.