(1)
Kałuża-Kopias, D. Imigranci Po 60. Roku życia – Przypadek Polski. SD 2021, 180.