(1)
Wrotek, M. Wydatki Publiczne Na świadczenia Rzeczowe Opieki długoterminowej W Polsce – Konwergencja Czy Dywergencja Na Poziomie województw. SD 2021, 180.