(1)
Gołata, E. Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk a Sytuacja Demograficzna W Polsce I Jej społeczna Percepcja. SD 2021, 180.