(1)
Prezydium KND PAN. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN O Dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” Przygotowanym W Ministerstwie Rodziny I Polityki Społecznej. SD 2022, 180.