(1)
Prezydium KND PAN. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk O Poselskim Projekcie Ustawy O Polskim Instytucie Rodziny I Demografii Przygotowanym Przez Grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo I Sprawiedliwość. SD 2022, 180.