Abramowska-Kmon, A. (2020). Od redaktor naczelnej. Studia Demograficzne, (1(175), 5-7. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2334