Wnuk, A. (2019). Pomiar rektangularyzacji krzywej przeżycia – stan wiedzy i analiza wyników. Studia Demograficzne, (1(175), 27-61. https://doi.org/10.33119/SD.2019.1.2