Matusik, S., Pietrzak, M. B., & Wilk, J. (2012). Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych . Studia Demograficzne, (2(162), 3–28. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2546