Wilk, J., & Bartłomowicz, T. (2012). Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju . Studia Demograficzne, (2(162), 55–86. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2549