Abramowska-Kmon, A. (2012). X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 listopada 2012 Warszawa. Studia Demograficzne, (2(162), 97–99. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2553