Kurkiewicz, J. (2012). Wspomnienie poświęcone prof. Kazimierzowi Zającowi. Studia Demograficzne, (1(161), 3–5. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2554