Wróblewska, W. (2012). Zgony możliwe do uniknięcia – opis koncepcji oraz wyniki analizy dla Polski . Studia Demograficzne, (1(161), 129–151. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2560