Wojciechowska, U., Didkowska, J., & Koćmiel, A. (2012). Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego. Studia Demograficzne, (1(161), 153–166. Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2561