Abramowska-Kmon, A. (2021). Nota redakcyjna. Studia Demograficzne, 180(2). Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2841