Gołata, E. (2021). Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk a sytuacja demograficzna w Polsce i jej społeczna percepcja. Studia Demograficzne, 180(2). Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2842