Prezydium KND PAN. (2022). Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk o poselskim projekcie ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii przygotowanym przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Studia Demograficzne, 180(2). Retrieved from https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2845