WNUK, A. Pomiar rektangularyzacji krzywej przeżycia – stan wiedzy i analiza wyników. Studia Demograficzne, n. 1(175), p. 27-61, 1 Dec. 2019.