TYMICKI, K. Wykorzystanie teorii klas społecznych do analizy zachowań i postaw związanych z prokreacją i rolami płci. Studia Demograficzne, v. 180, n. 2, 30 Dec. 2021.