TYMICKI, Krzysztof. Wykorzystanie teorii klas społecznych do analizy zachowań i postaw związanych z prokreacją i rolami płci. Studia Demograficzne, [S. l.], v. 180, n. 2, 2021. DOI: 10.33119/SD.2021.2.1. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2750. Acesso em: 27 feb. 2024.