WROTEK, Małgorzata. Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw. Studia Demograficzne, [S. l.], v. 180, n. 2, 2021. DOI: 10.33119/SD.2021.2.2. Disponível em: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2753. Acesso em: 27 feb. 2024.