WROTEK, M. Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw. Studia Demograficzne, v. 180, n. 2, 30 Dec. 2021.