PREZYDIUM KND PAN. Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN o dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” przygotowanym w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Studia Demograficzne, v. 180, n. 2, 12 Jan. 2022.