Wnuk, Agata. 2019. “Pomiar Rektangularyzacji Krzywej przeżycia – Stan Wiedzy I Analiza wyników”. Studia Demograficzne, no. 1(175) (December), 27-61. https://doi.org/10.33119/SD.2019.1.2.