Wilk, Justyna, and Tomasz Bartłomowicz. 2012. “Wielowymiarowa Analiza Zmian Demograficznych W Polsce W świetle Koncepcji zrównoważonego Rozwoju ”. Studia Demograficzne, no. 2(162) (December):55-86. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2549.