Abramowska-Kmon, Anita. 2012. “X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 Listopada 2012 Warszawa”. Studia Demograficzne, no. 2(162) (December):97-99. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2553.