Wojciechowska, Urszula, Joanna Didkowska, and Agnieszka Koćmiel. 2012. “Nowotwory złośliwe W Polsce Jako Problem Zdrowia Publicznego”. Studia Demograficzne, no. 1(161) (June):153-66. https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2561.