Tymicki, Krzysztof. 2021. “Wykorzystanie Teorii Klas społecznych Do Analizy Zachowań I Postaw związanych Z Prokreacją I Rolami płci”. Studia Demograficzne 180 (2). https://doi.org/10.33119/SD.2021.2.1.