Kałuża-Kopias, Dorota. 2021. “Imigranci Po 60. Roku życia – Przypadek Polski”. Studia Demograficzne 180 (2). https://doi.org/10.33119/SD.2021.2.3.