Wrotek, Małgorzata. 2021. “Wydatki Publiczne Na świadczenia Rzeczowe Opieki długoterminowej W Polsce – Konwergencja Czy Dywergencja Na Poziomie województw”. Studia Demograficzne 180 (2). https://doi.org/10.33119/SD.2021.2.2.