Gołata, Elżbieta. 2021. “Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk a Sytuacja Demograficzna W Polsce I Jej społeczna Percepcja”. Studia Demograficzne 180 (2). https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2842.