Prezydium KND PAN. 2022. “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN O Dokumencie „Strategia Demograficzna 2040. Projekt” Przygotowanym W Ministerstwie Rodziny I Polityki Społecznej”. Studia Demograficzne 180 (2). https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2844.