Prezydium KND PAN. 2022. “Opinia Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk O Poselskim Projekcie Ustawy O Polskim Instytucie Rodziny I Demografii Przygotowanym Przez Grupę posłów Klubu Parlamentarnego Prawo I Sprawiedliwość”. Studia Demograficzne 180 (2). https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2845.