Wnuk, A. (2019) “Pomiar rektangularyzacji krzywej przeżycia – stan wiedzy i analiza wyników”, Studia Demograficzne, (1(175), pp. 27-61. doi: 10.33119/SD.2019.1.2.