Matusik, S., Pietrzak, M. B. and Wilk, J. (2012) “Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych ”, Studia Demograficzne, (2(162), pp. 3–28. Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2546 (Accessed: 21 April 2024).