Wilk, J. and Bartłomowicz, T. (2012) “Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju ”, Studia Demograficzne, (2(162), pp. 55–86. Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2549 (Accessed: 29 May 2024).