Abramowska-Kmon, A. (2012) “X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 listopada 2012 Warszawa”, Studia Demograficzne, (2(162), pp. 97–99. Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2553 (Accessed: 21 April 2024).