Kurkiewicz, J. (2012) “Wspomnienie poświęcone prof. Kazimierzowi Zającowi”, Studia Demograficzne, (1(161), pp. 3–5. Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2554 (Accessed: 23 May 2024).