Wróblewska, W. (2012) “Zgony możliwe do uniknięcia – opis koncepcji oraz wyniki analizy dla Polski ”, Studia Demograficzne, (1(161), pp. 129–151. Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2560 (Accessed: 23 May 2024).