Wojciechowska, U., Didkowska, J. and Koćmiel, A. (2012) “Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego”, Studia Demograficzne, (1(161), pp. 153–166. Available at: https://econjournals.sgh.waw.pl/SD/article/view/2561 (Accessed: 29 May 2024).