Tymicki, K. (2021) “Wykorzystanie teorii klas społecznych do analizy zachowań i postaw związanych z prokreacją i rolami płci”, Studia Demograficzne, 180(2). doi: 10.33119/SD.2021.2.1.