Kałuża-Kopias, D. (2021) “Imigranci po 60. roku życia – przypadek Polski”, Studia Demograficzne, 180(2). doi: 10.33119/SD.2021.2.3.